BUDYNKI MIESZKALNE


Wielofunkcyjny kompleks mieszkaniowo - usługowy wraz z garażami podziemnymi przy ul. Fieldorfa w Warszawie.
Opis:
Rok - 2004
Inwestor: Mostostal Invest Sp. z o. o
Faza: zrealizowany
Lokalizacja: Warszawa
Zespół autorski: Tryboń PPI Sp. z o. o, mgr inż arch. Rafał Godlewski - asystent projektanta.


Kompleks zabudowy mieszkalno-usługowo-biurowej z częścią apartamentową przy ul. Ostrobramskiej w Warszawie - I etap.
Opis:
Rok: 2007
Inwestor: Nowe Ogrody Sp. z o. o
Faza: Projekt budowlany / projekt wykonawczy
Lokalizacja: Warszawa
Zespół autorski: Tryboń PPI Sp. z o. o, mgr inż arch. Rafał Godlewski - asystent projektanta.

Kompleks zabudowy mieszkalno-usługowo-biurowej z częścią apartamentową przy ul. Ostrobramskiej w Warszawie - II i III etap.
Opis:
Rok: 2008 - 2009
Inwestor: Nowe Ogrody Sp. z o. o
Faza: Projekt budowlany
Lokalizacja: Warszawa
Zespół autorski: Tryboń PPI Sp. z o. o, mgr inż arch. Rafał Godlewski - asystent projektanta.


Budynek mieszkalny wielorodzinny z usługami w parterze i garażem podziemnym przy ul. Serockiej w Warszawie.
Opis:
Rok: 2010
Inwestor: Tryboń PPI Sp. z o. o
Faza: zrealizowany
Lokalizacja: Warszawa
Zespół autorski: Tryboń PPI Sp. z o. o, mgr inż arch. Rafał Godlewski - projektant.

Budynek mieszkalny wielorodzinny z usługami w parterze i garażem podziemnym przy ul. Kondratowicza w Warszawie.
Opis:
Rok: 2012
Inwestor: APM Kondratowicza Sp. z o.o. S.K.A
Faza: Projekt budowlany
Lokalizacja: Warszawa
Zespół autorski: Grupa AT Sp. z o. o, mgr inż arch. Rafał Godlewski - projektant.
Budynek mieszkalny wielorodzinny z usługami w parterze i garażem podziemnym przy ul. Szosa Zambrowska w Łomży.
Opis:
Rok: 2014 Inwestor: PHU "Kurpiewski"
Faza: Projekt budowlany / projekt wykonawczy
Lokalizacja: Łomża
Zespół autorski:mgr inż arch. Jacek Fronc (Jeden Projekt), mgr inż arch. Rafał Godlewski (rG Architekci)
Copyright © 2014 - rG ARCHITEKCI